Accountancy

Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht. Als ondernemer heeft u belang bij een goede administratie en een jaarrekening die een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. Onze accountants voldoen aan de vakbekwaamheidseisen onder andere door het volgen van permanente educatie. Zowel in de privé sfeer als op zakelijk gebied verrichten onze accountants in uw opdracht onmisbare werkzaamheden. Denk hierbij aan:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • het inrichten van administraties
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling